Sertifikalarımız

Sertifikalarımız

Dr. Gürbüz Ertürk'ün Diploma ve Sertifikalarından Bazıları

1-MEB, Fizik- Kimya- Biyoloji Öğretmenliği Diploması (1980)

2-A.Ü.Vet.Fak.Veteriner Hekimliği Diploması(1988)

3-A.Ü.Vet.Fak.Veteriner Hekimliği Doktoru (Doğum-Jinekoloji)-(1995)

4-OMSE,Macaristan Köpek Eğitim Uzmanı Diploma (2000)

5-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, KöpekEğitimve Rehabilitasyonu Eğitici Eğitmeni Sertifikası (2004)

6-VETMED Team,Amerika,Veteriner Diş Hekimliği1-2Sertifika(2005)

7-VETMED Team,Amerika,Zoonotik Hastalıklar Sertifika(2005)

8-VETMED Team,Amerika,A'dan Z'ye Dış Parazitler (2005)

9-Instructor Donna Ayala,Amerika, Dog Training Sertifika,(2006)

10-VETMED Team,Amerika,Kalp Kurdu Hastalığı Sertifika(2006)

11-Instructor Donna Ayala,Amerika,Protecting Dog Sertifika (2007)

12-VETMED Team,Amerika,KöpeklerdeAğrı Yönetimi Sertifika(2007)

13-OMSE,MacaristanKöpekEğitim Uzmanı-Eğitim Yöneticisi

Diploma  2.kez (2008)

14-Prof.Dr.TamerDodurka,KöpeklerdeDavranışBozukluklarının Tedavisi Sertifika 26.06.2010

15-Piskologlar ve Psikiyatristler Derneği:Temel Psikoloji Sertifikası  Şubat 2011

16-TürkVeteriner Hekimleri Birliği MK "Meslek İçi Eğitim Belgesi"24-25 Kasım 2011

17-SV Almanya HD/ED Röntgen Çekimleri Değerlendirmelerinden Sorumlu Dr.Bernd TELLHELM tarafından verilen seminer sonucu ACKİSD Dispilazi Röntgen Çekimleri için yetki sertiifikası.3-4 Aralık 2011

18-İstanbul Veteriner Hekimler Odası( Doç.Dr.Ebru Yılmaz) "Köpeklerde Davranış Problemleri "Sertifika 30 Haziran -01 Temmuz 2012

19-Veteriner Homöopati Derneği (Prof.Dr.Selim Aslan)"Deri Hastalıkları ve Önemli Enfeksiyöz  Hastalıklar" -Sertifika 14.07.2012

20-"Hayvan Refahı,Kontrolü ve Danimarka Uygulamaları" konulu konferans,Ankara,21.03.2013

21-Ev ve Süs hayvanları Üretim Satış ve Eğitim Yerleri Hizmet İçi Eğitim ,Ankara,AVHO,28.06.2013

22-AnkaraBölgesi Veteriner Hekimler Odası(Prof.Dr.Tamer Dodurka)"KediveKöpeklerde Anksiyete Bozuklukları"-Sertifika  19.01.2014

23-VetMedTeam,FelineBehaviourBasics,Sertifika,18.02.2014

24-VetMedTeam,CanineSeperationAnxiyt,Sertifika,15.03.2014

25-ilk50(Prof.Dr.PaoloBuracco)VeterinerOnkoloji,Sertifika,29.03.2014

26-TÜBİTAK-İVHO .Dr.Marie N.Isscutier;Atlarda Homöopati.Seminer 12 Mayıs 2014

27-DogTrust. 16th.International Companian Animal Welfare Conference.5-8Ekim 2014

28-İVHO  Dr.MarieN.Isscuiter, Veteriner Homeopati Sermineri I 11.11.2014 ,İstanbul

29- İVHO  Dr.Marie N.Isscuiter,Kedi-Köpek Davranış BozukluklarındaveTravmalarda Homeopati (Vet.Homeopati Semineri II) 12 Mayıs 2015 ,İstanbul

30- Veteriner Homöopati Derneği...Acil ve Akut Vakalarda Homöopatik Tedavi 25 Ekim 20015.Ankara

31- Kedilerde İdrar Yolları Enfeksiyonlarında Başarı Anahtarı...Dr.Lora Kohenhemsi , 24 Ocak 2016. Ankara

32-  ROTTDER Hip- Elbow Displazi Semineri  20 Mart 2016 ,Ankara

33-Fear Free Certified Professional Kurs Bitirme Sertifikası 14 Ağustos 2017

34- Gastrointestinal Platform ..Prof.Dr.Nilüfer Aytuğ ..19 Ekim 2017 Ankara

35-  Dermatoloji Fırtınası ...Veteriner Dermatoloji derneği..10Aralık 2017 Ankara

36-  Puppy Behavior The Young Puppy 8-11weeks,Sally Foote 16.Ekim 2018

37-  Puppyy Behavior The Young Puppy  11-15 weeks,Sally Foote 21 Ekim 2018

38- Holistik Köpek Besleme.. Seminer.  Wendy Volhard ,23-24 Şubat 2019 ,Urla

39- Low Stress Handling Kurs Bitirme Sertifikası ,29.06.2019

40-Puppy Behavior...Older Puppy 15-24 weeks, Sallyy Foote ,25.08.2019

41-Dermatology:Exams Tahat Wont Make Your Patient Skin Crawl ,Ceva Animal Health ,05.09.2019